top of page

Operacións, Reestruturación e Plans de Igualdade

Desde Adoria Symmetry fomentamos a creación da canle de denuncias para axudar aos nosos clientes a estar ao día da protección de datos sensibles e da nova normativa de protección das persoas que denuncian infraccións da normativa, casos de corrupción ou acoso sexual e por razón de xénero. 


Adoria Symmetry traballa xunto con Adoria Consulting, unha firma especializada en axudar ás empresas a mellorar os seus resultados implementando melloras na xestión das operacións e asesorando en plans de reestruturación empresarial.


Dentro da área de consultoría de operacións, analizamos o funcionamento dos nosos clientes para identificar oportunidades de mellora e colaboramos con eles para deseñar e implementar cambios nos procesos, no modelo de xestión e/ou na súa estrutura organizativa que sexan prácticos, sostibles no tempo e teñen un impacto nos resultados operativos da empresa. 


Adoria Consulting fundou Adoria Symmetry no ano 2021. Trátase dunha consultoría de igualdade, na que traballamos segundo as directrices do Ministerio de Igualdade para que as empresas se axusten á normativa do Diagnóstico do Plan de Igualdade, recollida nos Reais Decretos 901/2020. e 902/2020.


En Adoria Symmetry desenvolvemos unha ferramenta versátil que nos permite elaborar con rapidez e eficiencia os documentos necesarios para calquera organización, dende a Ficha Salarial ata o propio Plan de Igualdade.  

bottom of page