top of page

CONTRATACION, PREZOS E IMPLEMENTACIÓN

Condicións adaptadas á túa empresa e ás necesidades dos teus clientes

plataforma de denuncias contratación online

Programa de socios

Contrata a canle de denuncias para a comercialización. Terá todas as opcións para deseñar, adaptar e personalizar a canle segundo as necesidades dos seus clientes, poderá conceder permisos e acceder e establecer as condicións que considere máis favorables para a súa comercialización a terceiros. Ademais, pode derivar a xestión de reclamacións a entidades especializadas na súa resolución desde a propia canle de reclamacións.

 
Do mesmo xeito que na modalida
de depara a súa empresa sempre o terás apoio do noso equipo de técnicos, que o asesorarán en caso necesario.


O noso programa de socios está enfocado despachos de avogados, xestorias e outras organizacións que prestan servizos administrativos e xurídicos ás empresas, así como entidades dedicadas ao sector de recursos humanos, protección de datos ou formación profesional. 

Para a súa empresa

Contrata a canle de denuncias para a túa empresa.

O noso equipo técnico será o encargado de habilitar a plataforma, así como de conceder o acceso aos teus equipos de traballo, xestores e administradores. Durante o período de execución adaptaremos o software ás necesidades da túa empresa e co deseño da túa marca.


Por suposto, e aínda que a plataforma é facilmente adaptable e modificable internamente, contará co apoio técnico do noso equipo e o servizo de asesoramentosempre que o necesites.

Plataforma de denuncias para empresas

PREZO ANUAL

500 €

750 €

950 €

contactar con vendas

NO DE EMPREGADOS

0-250

251-500

501-1000

máis de 1000

bottom of page