top of page

A PLATAFORMA

Adaptado á normativa vixente e personalizado para cada usuario

Plataforma de denuncias para empresas

Para o usuario

Cada usuario poderá acceder á canle de denuncias de forma anónima ou confidencial. O sua nformación estará protexida e nin a empresa nin nós teremos acceso aos teus datos persoais.


A plataforma guiará ao denunciante durante todo o proceso, indicando que campos hai que cubrir e con que información. Ademais, cada usuario pode adxuntar o material que consideres oportuno a cada reclamacióncomo ficheiros de vídeo, imaxe ou son.

 
O denunciante recibirá notificación cada vez que a súa reclamación cambia de estado

Plataforma de denuncias para gestorías

Para o administrador

Unha vez que o usuario realizou a reclamación, este chegará automaticamente ao xestor designado pola empresa ou o administrador.

O administrador terá una vista completa de todos os casos non procesados, activos e resoltos, así como os seus xestores asignados. Ademais, poderá establecer canles de entrada para os axentes colaboradores da empresa, como clientes ou provedores.


Se o administrador dispón dun servizo externo para a xestión das reclamacións rexistradas, poderá derivalos automaticamente ao destinatario designado.

Plataforma de socios

O socio poderá adaptar a plataforma e a súa interface ás necesidades da súa organización ou das dos seus clientes. Ademais, terás un panel de control a través do cal xestionar todas as empresas dos teus clientes desde un único sitio. 

100% PERSONALIZABLE

Canal de denuncias para empresas
bottom of page