top of page

LA PLATAFORMA

Adaptada a la normativa vigent i personalitzada per a cada usuari

Plataforma de denuncias para empresas

Per a l'usuari

Cada usuari podrà accedir al canal de denúncies de manera anònima o confidencial. La vostra informació quedarà protegida i ni l'empresa ni nosaltres tindrem accés a les vostres dades de caràcter personal.

 

La plataforma guiarà el denunciant durant tot el procés, indicant quins camps ha d'emplenar i amb quina informació. A més, cada usuari podrà adjuntar el material que cregui convenient a cada denúncia, com ara arxius de vídeo, imatge o so.

 

El denunciant rebrà notificació cada cop que la seva denúncia canviï d'estat.

Plataforma de denuncias para gestorías

Per a l'administrador

Un cop l'usuari hagi realitzat la denúncia, aquesta arribarà automàticament al gestor designat per l'empresa o administrador. ​

 

L'administrador tindrà una vista completa de tots els casos sense tramitar, vigents i resolts, així com dels gestors assignats. A més, podreu establir canals d'entrada per a agents col·laboradors de l'empresa, com ara clients o proveïdors.

 

Si l'administrador compta amb un servei extern per a la gestió de les denúncies registrades, les pot derivar automàticament cap al receptor designat.

Plataforma per a partners

El partner podrà adaptar la plataforma i la seva interfície a les necessitats de la vostra organització o les dels seus clients. A més, disposareu d'un panell de control a través del qual gestionar totes les empreses dels vostres clients des d'un únic lloc.

100% PERSONALITZABLE

Canal de denuncias para empresas
bottom of page