top of page

SEGURETAT LEGAL I INFORMÀTICA

La major protecció de dades per complir amb la legalitat vigent

A Adoria Symmetry ens prenem molt seriosament la seguretat, tant per a les empreses usuàries com per al denunciant. Estem preparats per aportar la seguretat jurídica necessària als nostres clients, complint totes les normatives nacionals i internacionals pertinents per a tot aquell que empri el nostre canal de denúncies.


Així mateix, la nostra plataforma, tal com els servidors on s'allotja tota l'activitat que s'hi desenvolupa, garanteixen als seus usuaris la millor seguretat informàtica per a les dades que s'hi registrin.

canal de denuncia cumplimiento ley 2/2023

Legal

El canal de denúncies ha estat creat segons els requeriments legals establerts a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i la DIRECTIVA (UE) 2019/ 1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 d'octubre de 2019, garantint, en tot cas, la confidencialitat de les comunicacions i, si escau, l'anonimat de l'informant.


Així mateix, el canal de denúncies ofereix les garanties adequades en matèria de protecció de dades personals, no conté rastrejadors ni tecnologies de seguiment a l'efecte de garantir, de manera adequada, l'anonimat, si escau, de l'informant i s'han implementat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades al risc després d’haver realitzat, així mateix, una avaluació d’impacte sobre els drets i les llibertats dels interessats. A més, s'hi inclouen els avisos corresponents per complir els terminis sobre notificacions i investigació de les comunicacions rebudes.


El règim sancionador establert segons la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre les infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableix les següents sancions segons els condicionants que apareixen a continuació.


Per a persones físiques:
Sancions lleus – 1.001€ fins a 10.000€
Sancions greus – 10.001€ fins a 30.000€
Sancions molt greus – 30.001€ fins a 300.000€
 

Per a persones jurídiques:

Sancions lleus – fins a 100.000€ 
Sancions greus – 100.001€ fins a 600.000€
Sancions molt greus – 600.001€ fins a 1.000.000€

 

canal de denuncia con seguridad informatica

Informàtica

El canal de denúncies d'Adoria Symmetry està especialment dissenyat per protegir les dades dels usuaris, gestors i empreses que l'utilitzen.


Per això, comptem amb un sistema d'encriptació robust, personalitzat i únic per a cada empresa usuària, que protegeix les dades registrades per l'organització i els treballadors. Ni tan sols nosaltres tenim accés a la informació emmagatzemada pels nostres clients, que ens haurien d'atorgar els permisos pertinents per poder visualitzar-los.

A més, les dades registrades estan encriptades d'extrem a extrem. En el cas improbable que es produís un accés no desitjat al canal de denúncies, l'infractor només disposaria d'una informació inintel·ligible i, per tant, sense cap valor.

 

Tota la informació recollida al canal de denúncies quedarà allotjada als nostres servidors a Europa, on les dades romanen xifrades tant en trànsit com en repòs.

 

Els accessos a la plataforma també quedaran protegits. El canal de denúncies d'Adoria Symmetry compta amb autenticació de doble factor per garantir la identificació correcta del gestor de dades.

bottom of page